Ing. Jan Lička

konzultant v automobilovém průmyslu.

(* 24. července 1981)

Jsem členem Pirátské strany a krajským zastupitelem ve Středočeském kraji a místopředsedou výboru pro dopravu. U Pirátů se také podílím na vedení tohoto resortu, se specializací na automobilovou dopravu a nové technologie osobní i nákladní přepravy.

Pocházím z Frýdku. Většinu svého života jsem prožil v Kralupech nad Vltavou a od roku 2015 hospodařím u Benešova.

Vystudoval jsem francouzské lyceum Jana Nerudy v Praze a Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní obchod – logistika. Inženýrský titul jsem získal na základě stáže v Jaguar Cars, Birmingham za studii optimalizace lidských zdrojů ve vnitropodnikové logistice. Mám praxi z několika nadnárodních společností. Dnes pracuji jako externí konzultant v automotive.

Jsem předsedou komise infrastruktury a dozorčí rady Technických služeb města Benešov. Mimo jiné jsem spoluautorem pirátského programu Dopravy, celostátní Mapy investic nebo ankety Inventura cestovatelů.

Otec dvou dcer; k tomu se doma vyskytují průměrně tři kočky, čtyři slepice, nějaké ovce, zeleninová zahrada a ovocný sad. Ve vzácném volném čase pozoruji ptáky a hladinu rybníka, případně se vzdělávám v nejnovějších trendech.

Články/videa

Dlouhodobé vize

Zde shrnutí za republikový tým dopravy, včetně mých vlastních názorů.