Ing. Daniel Netušil

Metodik projektového řízení na Generálním ředitelství NPÚ

Jsem neuvolněným radním města Benešov, kde působím i jako člen Finančního výboru a Kulturní komise. Od roku 2020 jsem středočeským krajským zastupitelem. Na kraji působím ve třech výborech. Jsem místopředsedou krajského Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a jsem členem Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro sport. Vystudoval jsem obor Řízení regionálních projektů na ČVUT. Jako radní jsem byl pověřen zabezpečením úkonů v oblasti tvorby korporátní architektury a implementace jejích výstupů do praxe a také elektronizace orgánů města Benešov.

V současné době pracuji jako metodik projektového řízení na Generálním ředitelství Národního památkového ústavu.

Ve volném čase jsem příležitostným divadelním hercem a písničkářem. Také jsem oficiálním porotcem mažoretkové asociace IFMS a dlouholetým tanečním lektorem a choreografem.